Obvestilo o videonadzoru

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH PODJETJA OKNA CAPRIS D.O.O.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:

OKNA CAPRIS d.o.o.
Spodnje Škofije 247 E, 6281 Škofije
Matična številka: 6514928000, davčna številka: SI 11589248
Kontaktni telefon: +386 (0) 41 345 875, e-naslov: info@oknacapris.com

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Igor Mataija;

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Igor Mataija, tel. št.: +386 30 316 631, e pošta: igor@oknacapris.com

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe OKNA CAPRIS d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju OKNA CAPRIS d.o.o., skladno s sklepi o uvedbi videonadzora;

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni;

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:
posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornegasistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornegasistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: OKNA CAPRIS d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Spodnje Škofije 247 E, 6281Škofije ali na e-naslov igor@oknacapris.com.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora. Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Igor Mataija, tel. št.: 030 316 631, e pošta: igor@oknacapris.com

Neobičajne nadaljnje obdelave: nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja, zvočna intervencija za čas videonadzora se izvaja, posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdlje 30 dni.