Protipožarni elementi

V podjetju Okna Capris d.o.o. izdelujemo aluminijaste požarne elemente razreda EI30 ter EI60.

Protipožarni elementi so  namenjeni preprečevanju širjenja ognja, dima in visokih temperatur po zgradbi v določenem časovnem obdobju.

Aluminijasti požarni elementi razmejujejo požarne sektorje ali povezujejo evakuacijske poti. Nameščeni so povsod, kjer je to predpisano in zahtevano.

V Okna Capris vse tovrstne elemente izdelujemo skladno s slovenskim tehničnim soglasjem Zavoda za gradbeništvo Slovenije – Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda.

Ponujamo:

– protipožarna okna,
– protipožarna vrata in
– protipožarne stene.

Vzpostavljen imamo strog sistem za interni nadzor proizvodnje protipožarnih elementov, našo proizvodnjo pa redno pregledujejo tudi akreditirane institucije.

IMATE VPRAŠANJA GLEDE protipožarnih elementov?

Pošljite nam sporočilo.